szukaj

Zostań członkiem naszego Stowarzyszenia

Szkolenie i warsztaty „ANALIZY RYNKU W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI"

 

 

21 listopada b.r. (w środę) Mazowieckie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na szkolenie połączone z warsztatami

 

ANALIZY RYNKU W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

 

szkolenie obejmuje podejście porównawcze i dochodowe, 

sektory nieruchomości mieszkaniowych i gruntów, nieruchomości biurowych, handlowych, magazynowo-przemysłowych

 

 Wykładowcą będzie Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz

 

Plan szkolenia:

 1. Uregulowanie kwestii analiz rynkowych w obowiązujących aktach prawnych
 2. Poziomy badania rynku wg praktyk amerykańskich( American Appraisal Institute).
 3. Analizy  rynku – powstająca nota dotycząca analiz rynku
 4. Poziom ogólny badania rynku (Analiza danych makroekonomicznych na poziomie kraju i regionu)
 5. Poziom szczegółowy badania rynku
 6. Specyfika analizy rynkowej w zależności od zastosowanego podejścia,  metody i techniki
 7. Rynki mieszkaniowe, biurowe, handlowe, magazynowe i funkcje mieszanej, dla każdego z nich:  wyjaśnienie pojęć, klasyfikacja rynku, czynniki mające wpływ na wycenę. Źródła informacji przy badaniu rynku w tym publikowane raporty- przykłady raportów
 8. Adekwatność danych z publikowanych raportów do wykorzystania w małych miastach
 9. Specyfika analiz rynkowych  w wycenach dla celu zabezpieczenia wierzytelności ( standard- opis ryzyka i wnioski z wymagań  z kilku banków w zakresie analiz rynkowych)
 10. Analizy rynku dla różnych odbiorców (np. inwestorzy tj. kupujący lub sprzedający, firmy audytorskie)
 11. Przykłady błędnych analiz/opisów rynków, na podstawie doświadczeń, wykładowców i informacji uzyskanych z organów zajmujących się oceną operatów
 12. Podsumowanie: czemu służy analiza rynku i dlaczego jest tak ważna w procesie wyceny.

 

Szkolenie odbędzie się 21 listopada 2018 r. (ŚRODA) w Warszawie

przy ul. Hożej 66/68, sala nr 415 (IV piętro) w godzinach 16.00 – 20.00

 

4 godz. edukacyjne – 2 godz. wykład + 2 godz. warsztaty

tj. 1 punkt (szkolenie) + 1 punkt (warsztaty) wg rozporządzenia MIiR

 

Przypominamy, że zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do uzyskania w pierwszym okresie rozliczeniowym 01.01- 31.12.2018:

•         co najmniej 8 punktów za doskonalenie kwalifikacji na sposoby wymienione w rozporządzeniu,

•         w tym co najmniej 4 punktów za ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe.

Każdy punkt odpowiada 2 godzinom edukacyjnym.

W następnych latach będzie obowiązywać limit 12 punktów, w tym 6 za udział w zajęciach warsztatowych.

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje data przelewu.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

 

W załącznikach zaproszenie i zgłoszenie na szkolenie.

W cenie serwis kawowo-herbaciany.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje data przelewu środków za szkolenie

 

Serdecznie zapraszamy!!!!

Zarząd MSRM

 

.

MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

00-681 Warszawa
ul. Hoża 66/68
tel. 500 834 606
e-mail: biuro@maz-srm.pl
 
Sekretariat czynny:
pon - czw. godz.: 12.00 - 15.00